IN ENGLISH

Home

Esimene sissekanne

Tervitused kõikidele puulaeva-huvilistele! Täna sai tehtud algust koolitusega töötutele – tegemist siis puupaadi ehituse ja renoveerimise algõppega. Kogu info koolituse ja projekti kohta on üleval siinsamas kodulehel nii, et projekti sisu ja vormi ümber jutustama vast ei hakkaks.

Sooviavaldusi koolitusel osalemiseks laekus meile rohkem, kui kohti ette nähtud! Väga paljudele pidime kohe ära ütlema, kuna kõnesid tuli pea igast Eestimaa otsast aga projekti sihtrühmaks on vaid Läänemaa, Hiiumaa ja Saaremaa töötud. Et juba Läänemaa inimesi tuli juba nõnda palju kokku, siis otsustasime simese ringiga tegeleda vaid oma kodu-maakonna inimestega.

Palju huvilisi oli ka töötava rahva seas. Paraku pidime ka neile ära ütlema..

Aga nagu öeldud, esimene õppepäev nüüd siis seljataga ja väga hea tunne sees. Olime kohtunud juba varem enamiku õppuritega, kas infopäevadel või siis Vikani kontoris, aga nüüd, näinud kogu seda meeskonda silmast silma ja kogedes säärast tegutsemis- ja õppimishimu, saime ise kah kena positiivse süsti.

Et esimeses õppemoodulis ehk algõppes osaleb kokku ca 70 inimest, siis jagasime nad nelja rühma. Igaüks neist saab järgneva kolme kuu jooksul vähemalt 12 päeva koolitust. Grupid komplekteerisime suures plaanis piirkondade kaupa, kuna bussiühendus Haapsaluga maakonniti pisut erinev. Igasse päeva jagub küll ka mõni haapsallane. Tänane, esmaspäevane seltskond on peamiselt Lõuna-Läänemaalt. Ja eks me saame ajapikku nende kõigiga pisut lähemalt ka tuttavaks.

See on näide sellest, kuidas laeva ehitatakse
Metsas võib ka olla