IN ENGLISH

Home

Esimese kursuse lõpetamine

Täna oli siis see pidulik päev, mil üle kuuekümne inimese lõpetas Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud ja Puulaevaselts Vikani korraldatud puupaatide ehitamise ja renoveerimise algõppe kursuse.

On uhke tunne seista nõnda suure hulga inimeste ees, kes kõik on edukalt läbinud selle 12-nädalase algõppe. Ja kõik lõpetanud võivad kindlasti olla äärmiselt uhked ka iseenda üle, et on kenasti vastu pidanud alustatud õpingutel ning võivad nüüd auga vastu võtta seda kinnitava tunnistuse!

 

Alustame oma koosviibimist ühise aerude hindamisega. Igaüks saab välja valida viis lemmikaeru ja anda nendele siis vastavalt 6, 4, 3, 2 või ühe punkti. Paneme jooksvalt kõik hinded tabelisse ning selgitame nõnda välja kolm enim punkte kogunud aeru. Selgunud paremusjärjestus kujunes välja alljärgnevalt:

I KOHT - Valeri ja Eike
II KOHT – Ants
III KOHT – Angus ja Aare

Palavad õnnitlused veelkord parimatele! Ja samavõrd soojad õnnesoovid kõikidele aerumeistritele! Andsid ju kõik endast parima. Ja tulemus on kõikidele huvilistele näha Raudteemuuseumi Kaubaaidas. Tulge aga julgesti kaema! Nagu öeldakse, oma silm on kuningas. Tulge ja valige välja oma lemmik!

Edasi jätkasime juba piduliku tunnistuste kätteandmisega. See tunnistus jääb kinnitama algõppe läbimist ja mis veelgi tähtsam, seesama paber on justkui soovituskiri Puulaevaselts Vikanilt tulevastele tööandjatele. On ju nüüd võimalus kõikidel potensiaalsetel tööandjatelt saada meie käest head tagasisidet iga õpilase kohta. Ja see on kindlasti väärt fakt kroonimaks tublit sooritust.

Kui tunnistused kenasti üle antud, hõikasime välja ka need nimed, kes jätkavad Puulaevaselts Vikani jätkukoolitusel, ehk meistriõppes. Oli ka inimesi, kes ei soovinud jätkata õpinguid meie juures, kõikidel selleks oma isiklik põhjus, kuid enamik algõppe läbinutest tahtsid juulis alustatud õpinguid siiski jätkata. Ja see otsustamine oli meie jaoks paras pähkel. Mitmed edasipääsenud tulid juba juulis väga selge sihiga saada põhjalikud teadmised paadi ehitamisest ja selle kasutamisest ning käitusid vastavalt läbi terve õppetsükli. Nendega oli lihtsam. Suurem osa õpilastest tulid aga juulis kohale pigem uudishimust ja soovist õppida ja kogeda midagi uut. Ning nende puhul mängis rolli eelkõige püsivus. Eelnevad kogemused puutööga polnud kindlasti määravad, kuid tulid plussiks. Valik, nagu öeldud, oli tõepoolest raske, kuid loodetavasti õigustab see end õige pea!

Olulisim sõnum, mida korrutasime nii läbi kogu õppeprotsessi, kui ka lõpetamisel, ja mida kordame siingi on – kidlasti ei ole mitte ühtegi läbikukkujat või väljalangejat, vaid need, kel tõsine huvi ja tahe jätkata, saavad seda ka teha, aga tahes-tahtmata toimub see nii-öelda konkureerivas õhkkonnas. Ja vaatamata sellele, kas tekkis võimalus edasi õppida või mitte, võib ja peab olema uhke iseenda üle, et oma pühendumise ja tahtejõuga on välja teenitud “Puupaadi ehituse hoolduse alaste oskuste” tunnistus. Ja see on ainus, mis hetkel loeb!

Palavad õnnitlused veelkord kõikidele lõpetanutele ning KOHTUMISENI!
 

Koolitaja Jorma hindab õpilaste tööd.