IN ENGLISH

Home

Koolituse üheksas nädal

Sel nädalal toimus esimese õppemooduli viimane loeng, mis seotud otseselt paadiehitusega ja merendusega. Et alustasime loenguid ju paadi ehitamiseks tarviliku materjali, puidu tundmaõppimisega, siis loogiline lõpp kogu teemale sai olla vaid paadi kasutuselevõtt.

Seekord rääkisimegi paatide ja laevade tuledest ja märkidest merel, merekaartidest ja nende eripäradest, samuti kõikvõimalikest poidest, toodritest ja majakatest ning liitsihtidest. Rääkisime ka headest meretavadest ja sadamatavadest ning laevade kokkupõrke vältimise eeskirjadest.

Praktikaosas alustasime nii-öelda eksamitöö tegemisega – kõik õpilased pidid tegema valmis ühe aeru. Et eelneva puutöökogemuse tase kõigub ühest äärmusest teise, siis pidasime õiglaseks jagada inimesed kahe-liikmelisteks meeskondadeks ja tegime seda nõnda, et igas meeskonnas oleks vähemalt üks varasema puutöö-taustaga inimene. Nõndamoodi saame hinnata lisaks valminud aerule ka iga õpilase valmidust meekonnatööks.

Aerud plaanisime valmistada tänapäevasel meetodil – liimpuidust. Selleks olime varunud nii kuuselauda kui ka liimi. Iga paar valis enesele välja kolm lauda ja sobitas need siis kokku nõnda, et nii oksakohad kui ka kõverused ja puusüü asetuksid üksteise suhtes kõige optimaalsemalt andmaks tulevasele aerule piisava tugevuse, vajaliku kuju ja ka hea väljanägemise.
Esimene päev mööduski eelpool loetletud tegevuste, laudade saagimise, hööveldamise, paksusmasinast läbilaskmise, lihvimise, ja pakkide kokkuliimimise rütmis. Õppepäeva lõpuks said kõik meeskonnad oma toorikud pitskruvide vahele kuivama, et siis järgmisel nädalal juba jätkata aerule vormi andmisega.