IN ENGLISH

Home

Koolituse kaheteistkümnes nädal

Ehk siis viimane nädal puupaadi ehituse- ja renoveerimise algõppe kursusel. Sel nädalal teoorialoenguid enam ei peeta, selle asemel kontrollime hoopis õpilaste teadmisi. Päris klassikaliseks testiks seda muidugi pidada ei saa, kuna otsustasime lubada testi tegemise ajal kasutada kõiki loengumaterjale, mis õppe ajal kogunenud.

Oleme ju läbi kogu õppeprotsessi ikka korrutanud, et kuna teema iseenesest enamike jaoks uudne, siis esmatähtis on saada hea ülevaade kõigest, mis paadindusse ja merendusse puutub ning selle pealt on siis hea juba edasi minna. Ja et esimese asjana pole tarvilik mitte kogu informatsiooni peast teada, vaid peab oskama leida vajalikku infot.

Nõnda siis mööduski suurem osa ennelõunasest ajast testi täimisele. Nagu öeldud, siis enamikele küsimustele oli võimalik leida vastused loengumaterjalidest. Oli ka paar küsimust, millele vastamiseks tuli pisut meelde tuletada õppe käigus räägitut – küsimused, mis aitasid meil terasid sõkaldest eraldada.

Üks osa teadmiste kontrollist oli ka sõlmede tegemine. Igaüks pidi ette näitama kolm erinevat sõlme. Eks seal oli sagimist palju – mõnel sõlmed selged kui vesi, teisel jälle ei tule kohe mitte ükski sõlm välja. Tegime siis igaühega taaskord kiire meeldetuletamise kursuse. Eesmärgiks oli ju ikka sõlmed selgeks saada, mitte eksamit sooritada või seal põruda. Selgeks need kolm sõlme igatahes said. Panime ainult veel südamele, et ega need muidu meelde ei jää, kui et neid peab kasutama hakkama!

Kui teadmiste kontroll läbi, palusime kõikidel täita ära ka tagasisidevormid. Seal palusime anda hinnang erinevatele loengutele, õppetingimustele, toitlustamisele jms. Rõhutasime, et nõnda nagu kogu see õppeprotsess on uus ja uudne kõikidele õpilastele, on see ka meie jaoks. Ja et seetõttu on eriti oluline saada ausat ja konstruktiivset tagasisidet. Nõnda oskame edaspidi juba märksa kvaliteetsemat ja tõhusmat õppeprotsessi pakkuda.

Kui kõik paberid täidetud, said need, kel aer veel lõpetamata taaskord höövli ja liivapaberi kätte haarata ja juba alustatud töö lõpule viia. Valmis aerud said kõik numbri külge hindamisvooru tarvis. Seadsime ka kaubaaida korda reedel toimuva lõpetamise puhuks.

Nimelt otsustasime korraldada selle nädala reedel ühise koosolemise, kuhu kogunevad kõik neli gruppi. Selle tarbeks pidime aidas olevad paadid, puidumasinad ja muu kenasti koomale tõmbama. Meie õdusasse kaubaaita on saabumas ca 70 inimest.